منشور اخلاقی میتوپیا

ما بعنوان مسئولین و مجریان "فروشگاه اینترنتی میتوپیا"، با تلاش فراوان، درجهت تحقق منافع سازمانی و ایجاد رضایتمندی مشتریان، که سرمایه های اصلی این مجموعه هستند به رعایت اصول زیر معتقدیم:

استماع موثر و پاسخگوئی:
تفکر مشتری مدار و اخلاق محور حاکم بر گروه مدیریتی این فروشگاه ایجاب می‌کند که با استماع پرحوصله و نکته یاب، به سخنان و نظرات مشتریان توجه نموده و بدون ذره‌ای سهل انگاری و بهانه‌جویی، مسئولانه پاسخگوی عملکرد خویش باشد.

رازداری و امانت داری:
تفکر اخلاق مدار حاکم بر گروه مدیریتی این مجموعه، راز داری و امانت داری از اطلاعات مشتریان را وظیفه خود می‌داند.

رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات:
ما برآنیم تا به دور از دگرگون نمائی در تبلیغات و فریب کاسب کارانه‌، با ارائه خدمات صادقانه فعالیت نماییم.

توجه به منافع مشترک:
معتقدیم که بی تردید سرنوشت منافع و رضایتمندی شغلی ما، بطور اجتناب ناپذیری با منافع مشتریان و رضایت ایشان گره خورده است.

ادب، سرعت و دقت:
برآنیم تا با رفتاری مودبانه و خدمات رسانی سریع و بدون خطا، آنچه را که شایسته و پاسخ حسن اعتماد شماست ارائه نماییم.

رفتار در مقابل رقبا:
این مجموعه رقابت را ابزاری برای پیشرفت می‌داند و نه بهانه‌ای برای تخریب. لذا ما هرگز از شیوه تخریب در مقابل رقبای خویش استفاده نخواهیم کرد و قطعا و ضرورتا بر استعداد، دارائی و توانائی خویش متکی خواهیم بود.

    تلفن: 02126714891

    ایمیل: info[@]meatopiaco.com

    مجری: مداد پررنگ